RIKS 2021 

PROPOSITION

INDIVIDPRÖVNING OCH AVELSVÄRDERING

för angloarabavel och lipizzaneravel med utställning

Svenska Angloarabföreningen och Svenska Lipizzanerföreningen

Söndagen den 11 juli 2021


Uppdaterat med starttider!

uppdaterat 2021-07-01

Särskild information

Avelsvärderingen den 11 juli arrangeras av Svenska Angloarabföreningen och Svenska Lipizzanerföreningen gemensamt.

Avelsvärderingen genomförs på Örsta Kulle, Kumla, Örebro län

Domare: Hans Wallemyr

Kontaktpersoner/tävlingsledare: Lena Gävert 076-844 01 55 (angloarab), Sonja Lnenickova 070-6758078 (SLF)

och Myy Lilja: 070-0199838 (SLF).

Anmälan: Efteranmälan är möjlig!

Anmälan sker via mail till följande adresser beroende på ras:

för angloarab: registrator.angloarab@ashr.se

för lipizzaner: styrelsen@lipizzaner.se

Vid anmälan anges: hästens/hästarnas namn, ägare, uppfödare, mail, telefonnummer, klasser samt om box önskas och från vilken tid. 
Anmälan är bindande!

För avelsvärdering eller höjning av värdebokstav görs särskild notering av detta direkt vid anmälan. För angloarab ska även hästens meriter noteras på blankett som erhålls från registratorn. Mail: registrator.angloarab@ashr.se

Ordinarie anmälan fr. o. m den 2021-04-01 kl 06:00 till och med den 2021-06-20 kl 18.00. 

Därefter efteranmälan till 2021-07-04 kl. 18.00 mot en extra avgift.

Betalning görs i samband med anmälan på webben enligt instruktion nedan under "Avgifter och betalning".

Medlemsrabatt utgår till medlemmar i SAAF respektive SLF. Medlemsrabatten är avdragen i den lägre avgiften för respektive klass. Medlemsavgift erläggs till respektive förening (SAAF/SLF) före anmälan.
Information om medlemsavgift finns på www.angloarab.se och www.lipizzaner.se

Återbud: Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg gäller följande: återbetalas
halva anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 2021-07-04. Veterinär-/läkarintyg skall vara arrangören tillhanda senast 2021-07-18 för att återbetalning skall ske.

Visning av häst: Visning av häst sker enligt gällande reglemente. Det ankommer på anmälare/visare/ägare att tillse att hästen visas enligt respektive rasreglemente. Se BESTÄMMELSER För ANGLOARAB respektive BESTÄMMELSER FÖR LIPIZZANER

Nummerlappar: Hästen ska vara försedd med två (2) nummerlappar vid visningen (tillhandahålls ej av arrangören).

Premieringsreglemente: ASHR Plan- och riktlinjer, ASHR Avelsprogram Gemensamma bestämmelser,
ASHR Avelsprogram för angloarab, ASHR Avelsprogram för Lipizzaner. Gällande reglemente finns på Avelsföreningen
för Specialhästraser, (ASHR) websida: www.ashr.se

Vid rådgivande bedömning av hingst för angloavel vänligen observera att bedömningen är endast rådgivande!

Uppstallning finns. Bokning görs i samband med anmälan. Spån ingår med en 1 bal, det går att köpa till ytterligare till självkostnadspris. Tillgång till box ges kvällen innan från kl 18.00. Eget foder och vattenhink medtages.

Servering: Enklare servering finns arrangerat enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Publik: Bedömningen är publikfri. Deltagare på anläggningen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arrangörens anvisningar.

Hästägarförsäkran: Häst som deltar skall vara fri från infektion och komma från stall fritt från infektion de senaste 3 veckorna före tidpunkt för start. Hästägarförsäkran ska lämnas in till sekretariatet före urlastning av hästen. Veterinärkontroll av häst kan komma att förekomma.

Vaccination: Deltagande häst skall vara vaccinerad mot hästinfluensa. Gällande regler läser du här. Gäller ej föl som visas med sin mor. Stoet ska då vara vaccinerat men fölet kan vara utan vaccin.

Information och meddelande till deltagare kommer att läggas ut påhttps://riks-2021-for-angloaraber--lipizzaner.webnode.se/

PRELIMINÄRT TIDSPROGRAM

Ankomst från klockan 18:00 lördag den 10/7. Anmälan och inmätning från klockan 09:15 på söndagen den 11/7.

Exteriör och Löshoppning (beräknad tid ca 15 - 20 minuter/start)

Momentet genomförs enligt SWB:s Bedömningsreglemente. Beräknad tidsåtgång 15
minuter/start och 20 minuter för ston med föl.

Första start preliminärt kl. 10:00.

Hingstar

Angloarab och övriga raser 3 år och äldre

Lipizzaner 3 - 4 år

Lipizzaner 5 år och äldre

Lipizzaner Veteranklass 18 år och äldre

Unghästar

Angloarab unghästar 1 - 2 år

Lipizzaner unghäst 1 - 2 år

Angloarab och övriga raser 3 - 5 år

Lipizzaner 3 - 4 år

Äldre

Angloarab och övriga raser 6 år och äldre

Lipizzaner 5 år och äldre

Lipizzaner Veteranklass 18 år och äldre

Ston med avkommor

Avelsvärdering och tilldelande av avelsvärdeklass för ston med föl som inte genomför individprövning

Angloarab och övriga raser: ston med avkomma för premiering inom angloarabavel

Fölbedömning: angloarab

Lipizzaner: ston med avkomma för premiering

Fölbedömning: lipizzaner

Avkommeklass

Angloarab

Lipizzaner

Utmärkelser
Exteriörklasser

Angloarab

Lipizzaner

Ridklasser ca klockan 13:00 (efter lunch)

Ridbarhetsprov / Dressyrprogram

Angloarab: SWB:s Bedömningsreglemente

Lipizzaner: SLF:s anvisningar

Genomförs i grupp om 2 - 3 st, blandade åldrar kan förekomma vid få starter. Hingstar går ensamma eller i
hingstgrupp. Beräknad tid ca 20 - 30 minuter per grupp.

 För angloarab gäller att hästen får vara lätt longerad och framskrittad (ej trav/galopp) men INTE framhoppad/framriden i trav/galopp. Uppsittning sker framför domare.

För lipizzaner inga begränsningar vad gäller uppvärmning. 

Ridklass
Gångartsbedömning/Ridbarhetsprov

Angloarab 3 - 5 åringar

Lipizzaner 4 - 5 åringar

Angloarab 6 år och äldre

Lipizzaner 6 år och äldre

Uppsutten hoppning (kan ske utomhus vid fint väder)

Angloarab 3 - 5 åringar

Lipizzaner 5 åringar

Angloarab 6 år och äldre

Lipizzaner 6 år och äldre

Lydnadsklass Långa Tyglar/Tömkörning

Momenten genomförs enligt SLF:s Bedömningsreglemente. Bedömningen genomförs enskilt enligt godkänt protokoll
från SLF. Klasserna igår i SLF:s Brukschampionat för Lipizzaner. En av klasserna kan ingå i championatet men inte båda. Föranmälan vilken klass som valts att ingå i championatet görs vid anmälan. Hästen får dock starta i båda klasserna.

Lipizzaner alla åldrar

Angloarab alla åldrar (ingår ej i prestationsprov)

Avelvärdering och tilldelande av avelsvärdeklass för ston som genomfört individprövning under dagen

Angloarab

Lipizzaner

Utdelning av Championatstitlar

Angloarab

Lipizzaner

Klasserna exteriör, ridbarhetsprov/dressyrprogram, uppsutten hoppning, tömkörning och/eller långa tyglar ingår i SLF:s Brukschampionat för Lipizzaner. Tre klasser räknas in varav exteriör är en av dem. Minst en av klasserna ska vara uppsutten för att delta i championatet. 


Avgifter och betalning

Meetingavgift: 1000 kronor (icke medlem), 700 kr (medlem), valfria klasser ingår, dock alltid exteriör.

Klassavgift, exteriör måste alltid väljas:

Exteriör: 500 kr (icke medlem), 350 kr (medlem)

Övriga klasser: 300 kr/st (icke medlem), 200 kr/st (medlem)

Efteranmälningsavgift: 250 kr på meetingavgiften eller 100 kr/klass oavsett medlem eller ej.

Boxavgift: 450 (icke medlem), 300 kr (Medlem).

Betalning:
Sker i samband med anmälan till respektive rasförening dock senast den 2021-06-20.
Ange hästnamn på inbetalningen. SLF: 730061-9, SAAF: plusgiro 4402362-0 Betalning i samband med eventuell efteranmälan sker omgående. Även vid efteranmälan skickas mail som vid ordinarie anmälan med hästnamn, ägare, uppfödare, mail, telefonnummer, klasser samt om box önskas samt från vilken dag/tid. Anmälan är bindande!

Rätt till ändringar förbehålls bedömningsledningen.
Bedömningen kan komma att ställas in vid för få anmälda hästar.
BESTÄMMELSER FÖR ANGLOARAB

Domare: Hans Wallemyr

Startberättigade
hästar för individprövning

Angloaraber (raskod 03 och 53)


Ston och avkommor


Hingstar - endast rådgivande bedömning

Sektion
I, II, III och DSAA (Angloarabiskt halvblod) registrerade hos SAAF, ASVH, ASRP
eller annat internationellt godkänt avelsförbund.

Ston och avkommor till ston/hingstar av nedan listade raser samt rådgivande bedömning av hingstar


Arabiskt fullblod


Engelskt fullblod


Shagya-arab


Halvblod

Hästarna ska vara registrerade hos ARAB, SH (Shagya), ASVH, ASRP, SGC eller annat internationellt godkänt avelsförbund. Vara avsedda för eller redan verksam i angloarabaveln (med eller utan angloarabavkommor).

Avelsvärdering av ston i angloavel

Ston
ska som underlag för avelsvärdering som avelsindivid (för premiering första
gången eller för höjning av avelsvärdesklass),


ha en angloavkomma vid sidan (föl) eller


ha en äldre angloavkomma som avelsvärderas/bedöms på plats eller


ha en angloavkomma som blivit bedömd vid en annan
avelsvärdering/utställning.


ha genomfört individprövning eller ha tävlingsmeriter enligt ASHR
Avelsprogram för angloarab

Angloarabavkomman ska ha härstamning som gör att den kan registreras/tilläggsregistreras i ASHR
Stambok för angloarab.

För att avelsvärdering ska kunna ske, dvs erhållande av avelsvärdeklass B eller höjning av premieringsstatus till AB, A eller ELIT, skall anmälan ske på särskild blankett

"ANMÄLAN TILL HÄSTPREMIERING Sto ASHR SAAF"
som finns att erhålla från registratorn på mail: registrator.angloarab@ashr.se. Ge utförlig information om
egna och avkommors prestationer. Uppgifterna ska kunna verifieras.

Hästar för angloarabavel:

Vid frågor kontakta ASHR registrator för angloarab Lena Gävert: registrator.angloarab@ashr.se

KLASSINDELNING 1. Individprövning 1. Exteriör
  (Klass 10 - 15)

Visning vid hand i löshoppningsring. Se regler för visning. Bedömning enligt 60 p-skala (6 x 10 poäng):

Typ, Huvud-Hals-Bål, Extremiteter,
Skritt, Trav, Galopp. Galopp sker i frihet i löshoppningsring.
Frambenskydd/damasker godkända enligt TR är tillåtna endast vid galopp i
frihet, löshoppning och uppsutten hoppning. Bakbensskydd får ej användas.
Utdelning av poängrosett sker i samband med bedömningen.

Klass/Notering

Kategori

Angloarab

Klass 10

Unghästar
1 - 2 år

Klass 11


Delklass till Unghästchampionat/TristansVandringspris

Unghästar
3 - 5 år


(ston,
valack, hingst)


(obs ej
hingstpremiering)

Klass 12


Delklass till Brukschampionat

Hästar 6
år och äldre (ston, valack, hingst (obs ej hingstpremiering)

Klass 13

Ston med avkomma för individprövning och avelsvärdering inom angloarabavel

Klass 14

Fölbedömning (angloarabföl)

Övriga raser för angloavel


Engelskt fullblod, arab, shagya-arab, halvblod

Klass 15

Ston och hingstar med/utan avkomma inom angloarabavel


3 år eller äldre (obs ej hingstpremiering) 1. Löshoppning
  (Klass 16)

Löshoppning sker i samband med exteriörbedömningen. Vid löshoppning ska hästen vara förberedd för detta.
Galopp sker i frihet i löshoppningsring. Frambenskydd/damasker godkända enligt TR är tillåtna endast vid galopp i frihet, löshoppning och uppsutten hoppning.
Bedömning av teknik och förmåga (ett betyg) och temperament och allmänt intryck
(ett betyg), max 2x10 poäng (20 poäng). Föl poängsätts ej specifikt för
hoppning. Utdelning av poängrosett sker i samband med bedömningen.

Klass/Notering

Kategori

Klass 16a

Löshoppning (angloarab).

Klass 16b

Löshoppning (engelskt fullblod, arab, shagya-arab, halvblod).


 1. Uppsutten
  hoppning (Klass 17)

Vid hoppning görs bedömning av teknik och förmåga (en siffra), Temperament och allmänt intryck (en siffra), max 20
poäng (2 x 10 poäng). Galopp sker i frihet i löshoppningsring.
Frambenskydd/damasker godkända enligt TR är tillåtna endast vid galopp i frihet, löshoppning och uppsutten hoppning. Utdelning av poängrosett sker i samband med bedömningen.


Klass/Notering

Kategori

Angloarab

Klass 17a

Delklass till Unghästchampionat/TristansVandringspris

Uppsutten hoppning 4 - 5 åringar

Klass 17b

Delklass till Brukschampionat

Uppsutten hoppning 6 år och äldre

Övriga raser för angloavel

Engelskt fullblod, arab, shagya-arab, halvblod

Klass 17c

Uppsutten hoppning för hästar för angloarabavel


 1. Gångarter
  under ryttare (Klass 18)

Bedömning av gångarter under ryttare: Skritt, Trav och Galopp samt Temperament och Allmänt intryck (en siffra). Max 40 poäng (4 x 10 poäng).
Frambenskydd/damasker godkända enligt TR är tillåtna endast vid galopp i frihet, löshoppning och uppsutten hoppning. Bakbensskydd får ej användas.
Hästen rids enligt domarens anvisning (program enligt SWB som anslås).
Uppläsning av hur programmet ska ridas kan ske på begäran.

Klass

Kategori

Angloarab

Klass 18a


Delklass till Unghästchampionat/TristansVandringspris

Gångartsbedömning 3- 5-åringar

Klass 18b


Delklass till Brukschampionat

Gångartsbedömning 6 år och äldre

Övriga raser för angloavel


Engelskt fullblod, arab, shagya-arab, halvblod

Klass 18c

Gångartsbedömning av hästar för angloarabavel 1. Avelsvärdering (Behöver ej anmälas till, sker
  automatiskt)

Efter genomförd individprövning antingen på plats eller med presenterat underlag genomför avelsvärderingsnämnden
avelsvärderingen genom att tilldela hästen en avelsvärdeklass. Individer som genomfört godkänd avelsvärdering tilldelas avelsvärderosett enligt följande:

Avelsvärdeklass

Rosett

ELIT

Blå-gul

A

Blå

AB

Gul

B

Röd 1. Utställningsklasser (Behöver ej anmälas till, sker
  automatiskt)

Ingår ej i individprövningen. Gäller endast startande angloaraber. Baseras på resultat av exteriörbedömningen. Vid
tillräckligt antal startande hästar kan följande utmärkelser utdelas. Ingen avgift för att delta. Vid lågt antal startande hästar av hög kvalitet slås alla ihop.

Bästa
föl

Av
domaren utvalda föl guldbelönade föl

Best In Show
Reserv Best In Show


Meeting
Champion

Av domaren utvalda hästar i exteriörklasserna (guldhästar). Kvalitetskrav och minimiantal startande finns.

Best In Show Unghäst

Av domarteamet guldbelönade 1- och 2 åringar. Kvalitetskrav och minimiantal startande finns. 1. Championatsklasser (Behöver ej anmälas till, sker
  automatiskt)

För angloaraber registrerade i ASHR Stambok för angloarab. Hästen är automatiskt anmäld om den är anmäld till alla
tre momenten.

Kategori

Regler


Tristans Vandringspris
För 3 - 5 åriga hästar som genomfört exteriörbedömning, löshoppning (3-åringar) uppsutten hoppning (4 - 5 åringar), gångartsbedömning under ryttare

Bedömning enligt 100p-skala

För utdelning av Tristans Vandringspris gäller särskilt: Ingen delsiffra under 7. Snittet ska ligga på minst 7,5

Vid likaplacering gäller följande:

Vid likaplacering poäng för löshoppningspoäng (3-åring) och uppsutten hoppning (4
- 5-åring) placeras uppsutten hoppning främst. Vid lika poäng/placering i unghäst- och brukschampionaten är bruksegenskaperna/talangbedömningen utslagsgivande gentemot exteriörbedömningen.

Championatstitel utdelas även om bara en startande finns.

Brukschampionat
6-åriga hästar och äldre som genomfört exteriörbedömning, uppsutten hoppning, gångartsbedömning under ryttare

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER ANGLOARAB 

VID VISNING AV HÄST

Utrustning för häst och ryttare vid bedömningarna

Hästar 1 år och äldre visas i träns! Betsling enligt TR. (obs vad som gäller för respektive ålder). Frambenskydd/damasker godkända enligt TR är tillåtna endast vid galopp i frihet, löshoppning och uppsutten hoppning.
Funktionell klädsel för visare samt godkänd ridhjälm vid all visning. I ridklasser gäller klädsel enligt Svenska Ridsportförbundets TR för regional hoppning och dressyr.

VID RIDPROV OCH HOPPNING I CHAMPIONATSKLASSERNA

Ridprov och gångartsbedömning

Hästen får vara lätt longerad och framskrittad men ej travad
och galopperad.

Ekipaget rider enligt domarens anvisningar (enligt SWB:s bedömningsreglemente). Bedömning sker av skritt, trav och galopp. Hästen skall kunna korta och länga sin steglängd i trav och galopp. 3- och 4-åriga hästar bedöms i skritt enbart på lång tygel.

För treåriga ston som visas för premiering kan ridprov väljas utan bedömning av gångarter. Ridprovet ges då betyget godkänt/ej godkänt med verbalt omdöme. Hästen deltar då ej i unghästchampionat.

Löshoppning
Bedömningen sker enligt domarens anvisning företrädesvis enligt SWB:s Bedömningsreglemente för Unghästtest 2019. Löshoppningens utförande anpassas av domaren efter hästens förmåga. Domaren kan avbryta provet om hästen är dåligt förberedd.

Ston som fått föl

Ston som har fått föl som fyra och/eller femåring kan välja att genomföra antingen endast löshoppning och räknas då vara på samma nivå vad gäller utbildning som en treåring respektive fyraåring (beroende på antal år i aveln).

Hoppning

Hästen får vara lätt longerad och framskrittad men ej travad och galopperad. Framhoppning enligt domarens anvisning. Hinderhöjder: 4 åringar 90 - 100 cm, äldre 100 - 120 cm. Hindren rids efter domarens anvisningar. Hindrens höjd och bredd ändras av domaren efter hästens förmåga. Exempel på hinder som kan förekomma vid bedömningen är hoppning över 3 stycken hindertyper (stigsprång, Koppelräck och oxer). Hoppbana byggs enligt domarens anvisning i enlighet med SWB:s bedömningsreglemente för uppsutten hoppning.


INFORMATION RÖRANDE POÄNG, BEDÖMNINGSMOMENT, ROSETTER OCH UTMÄRKELSER

Plaketter och priser

Samtliga utställda hästar tilldelas deltagardiplom. Plaketter och rosett tilldelas deltagarna enligt uppnådd poängskala. För deltagande i championat krävs uppsutten hoppning och gångarter under ryttare förutom visning vid hand. Hästar som kan tilldelas avelsvärdeklass B, AB, A och ELIT erhåller rosettvalör enligt ASHR Avelsprogram för angloarab.

Visning vid hand.

Bedömning av:

1.
Typ

2.
Huvud, hals och bål

3.
Extremiteter och rörelsernas korrekthet

4.
Rörelsemekanik i skritt

5.
Rörelsemekanik i trav

6.
Rörelsemekanik i galopp (bedöms i frihet).

Löshoppning/Uppsutten hoppning

Bedömning av:

7.
Löshoppning alternativt uppsutten hoppning. Vid hoppning görs bedömning av teknik och förmåga (en siffra),

8.
Temperament och allmänt intryck i hoppning (en siffra),

Ridprov/Gångarter under ryttare

Bedömning av:

9.
Gångartsbedömning under ryttare: Bedömning av gångarter, temperament, utvecklingsbarhet och ridbarhet (medelvärde av gångarter (skritt, trav och galopp = en siffra)),

10.
Temperament och allmänt intryck i gångarter (en siffra).

Kvalitetsklasser

För avelsvärdering av ston (B, A, AB, ELIT) Hästen tilldelas en premieringsrosett motsvarande bokstav. Vid stambokföringen erläggs en avgift. Hästen erhåller då ett diplom med stamboksnummer.

SAAF- Kvalitetsklass Rosett/Plakett* 50-poängsskala 60-poängsskala

Diplom Guld 43-50,0
poäng 49-60,0 poäng

Klass I Guld 38-42,5
poäng 45-48,5 poäng

Klass II Silver 35-37,5 poäng
41-44,5 poäng

Klass III Brons 30-34,5 poäng** 36-40,5 poäng**

Klass IV Deltagarrosett - 29,5 poäng*** - 35,5 poäng***

*
Angiven rosett och/eller plakett-valör delas ut istället för angivna rosettvalörer i " ASHR Avelsprogram för angloarab; Gemensamma bestämmelser"

Löshoppning/Hoppning Gångarter

Kvalitetsklass Rosett 20-poängskala 40-poängskala

Diplom Blå/gul 17 - 20,0 poäng 32 - 40,0 poäng

Klass I Blå 15 - 16,5 poäng 30 - 31,5 poäng

Klass II Gul 13 - 14,5 poäng 25 - 29,5 poäng

Klass III Grön 12,5 poäng 24,5 poäng

Klass IV Röd - 11,5 poäng - 23,5 poäng


BESTÄMMELSER FÖR LIPIZZANER

Domare: Hans Wallemyr

Startberättigade hästar för individprövning Lipizzaner (raskod 06)


Ston och avkommor


Hingstar - endast rådgivande bedömning
för hingst t o m 2 år

Hästar registrerade i raskod 56 och 9000-registret

Hästar inregistrerade i 56-9000-registret (Lipizzanerkorsningar) och 56-registret (ofullständig härstamning enligt internationell definition) får delta i alla moment men med begränsningar avseende utmärkelser och placering i klassen. Se under punkt "INFORMATION RÖRANDE POÄNG, BEDÖMNINGSMOMENT, ROSETTER OCH UTMÄRKELSER; Särskilda regler.

Hästen ska vara registrerad i SLF.

Avelsvärderingav ston i lipizzaneravel

Ston ska som underlag för avelsvärdering som avelsindivid (för premiering första gången eller för höjning av avelsvärdeklass.


vara lägst 5 år


ha minst en avkomma som kan införas eller har införts i ASHRs Stambok för Lipizzaner


ha genomfört individprövning (avser exteriörbedömning för att erhålla avelsvärdeklass B eller exteriörbedömning och prestationsprov för att erhålla AB)

För information om avelsvärdering av lipizzanerston var god läs dokument på: www.ashr.se/specifikt-lipizzaner/

Vid anmälan ska utförlig information om egna och avkommors prestationer uppges. Uppgifterna ska kunna verifieras. Vid frågor kontakta ASHR registrator för lipizzaner Lis Landeman: registrator.lipizzaner@ashr.se

Startberättigade hästar för utställning

Utställningen är öppen för alla lipizzanerhästar registrerade i SLF. Häst som också är anmäld till individprövning visas vid ett tillfälle och erhåller då två protokoll, ett avseende individprövning/avelsvärdering och ett för utställning (hästens skick
för dagen).

Deltagande i Brukschampionat

Brukschampionatet är öppet för alla lipizzanerhästar från 4 års ålder registrerade i SLF.
Deltagande i brukschampionat innebär att man deltar i 2 stycken bruksklasser förutom utställningsklassen (det är utställningspoängen som räknas in i totalen). De bruksklasser man kan välja på är ridprov, som dressyr- eller ridbarhetsprov, uppsutten hoppning (dock ej för 4-åriga hästar, endast 5-år och äldre), långa tyglar eller tömkörning. Minst en av klasserna ska vara uppsutten. Löshoppning ingår inte i brukschampionatet. Anmälan om vilka klasser som hästen deltar i för brukschampionatet görs i samband med anmälan till Riks.

KLASSINDELNING 1. Individprövning
 1. Exteriör

Visning vid hand i löshoppningsring med erbjudande om löshoppning. Se regler för visning.

Bedömning enligt 50 p-skala (5 x 10 poäng) eller frivilligt 60-poängsskala, där även lösgalopp bedöms. Dock gäller 60-poängsskala för föl:

Typ, Huvud-Hals-Bål, Extremiteter,
Skritt, Trav och Galopp (frivilligt utom föl).

Galopp sker i frihet i löshoppningsring.
Frambenskydd/damasker är tillåtna endast vid galopp i frihet, löshoppning och ridprov. Bakbensskydd får ej användas. Vid bedömningstillfället sker bedömning på 2 protokoll, ett avelsvärderingsgrundande protokoll (individprövning) och
ett utställningsprotokoll (skick för dagen). Utdelning av poängrosett sker i samband med bedömningen.

Klass/Notering

Kategori

Lipizzaner

Klass 20

Unghäst, ston, 1 - 2 år

Klass 21

Unghäst, hingst, valack, 1 - 2 år

Klass 22

Unghäst, ston, 3 - 4 år

Klass 23

Unghäst, hingst, valack, 3 - 4 år

Klass 24

Sto 5 år och äldre utan föl

Klass 25

Sto 5 år och äldre med föl

Klass 26

Föl

Klass 27

Valack 5 år och äldre

Klass 28

Hingst 5 år och äldre, ingen avelsvärdering av hingstar 5 år och äldre kan ske

Klass 29

Sto 18 år och äldre, veteranklass

Klass 30

Hingst, valack 18 år och äldre, veteranklass

Klass 31

Avkommeklass, sto

Klass 32

Avkommeklass, hingst

Klass 33

Avelsdiplom 4-årsston

Klass 34

Avelsvärdering sto för avelsvärdeklass B eller högre (stambokföring/höjning avelsvärdeklass)

 1. Löshoppning

Löshoppning sker i samband med exteriörbedömningen (om hästen är anmäld för detta). Löshoppning är frivilligt.
Vid löshoppning ska hästen vara förberedd för detta. Frambenskydd/damasker är tillåtna endast vid galopp i frihet, löshoppning och ridprov. Bakbensskydd får ej användas. Vid hoppning görs bedömning av teknik (en siffra), temperament (en siffra), harmoni och gångarter (en siffra) samt allmänt intryck (3 delsiffror samt inga avdrag för fel). Genomsnittet av 6x max 10 poäng/6 ger slutbedömning. Föl poängsätts ej specifikt för hoppning. Utdelning
av poängrosett sker i samband med bedömningen.

Klass/Notering

Kategori

Klass 35

Löshoppning (lipizzaner)


 1. Uppsutten hoppning

Vid hoppning görs bedömning av teknik (en siffra), temperament (en siffra), harmoni och gångarter (en siffra) samt allmänt intryck ( tre delpoäng amt avdrag för fel). Genomsnittet av 6x max 10 poäng/6 ger slutbedömning. Viktigt läsa på reglemente för utrustning avseende bett och benskydd.

Utdelning av poängrosett sker i samband med bedömningen.

Klass/Notering

Kategori

Lipizzaner

Klass 36a


Delklass till Brukschampionat

Uppsutten hoppning 5 åringar, 60 - 120 cm, ange önskad höjd

Klass 36b


Delklass till Brukschampionat

Uppsutten hoppning 6 år och äldre 60- 120 cm, ange önskad höjd

 1. Ridbarhetsprov

Ridbarhetsprovet kan antingen genomföras enligt SLF protokoll eller genom genomförande av dressyrprogram LB:1:2019. Bedömning av ridbarhet under ryttare görs på 3 bedömningsgrupper: Skritt, Trav, Galopp samt Allmänt intryck
(tre delpoäng amt avdrag för fel). Genomsnittet av 6x max 10 poäng/6 ger slutbedömning.

Klass

Kategori

Lipizzaner

Klass 37a


Delklass till Brukschampionat

Ridbarhetsprov 4 - 5-åringar (enligt SLF:s protokoll)

Klass 37b


Delklass till Brukschampionat

Ridbarhetsprov 6 år och äldre (enligt SLF:s protokoll)

Klass 37c


Delklass till Brukschampionat

Ridbarhetsprov 4 - 5-åringar

(dressyr LB1:2019

Klass 37d


Delklass till Brukschampionat

Ridbarhetsprov 6 år och äldre

(dressyr LB1:2019) 1. Tömkörning/Långa tyglar

För utförande av respektive gren; se BESTÄMMELSER LIPIZZANER

Bedömning av ridbarhet under ryttare görs på 3 bedömningsgrupper: Skritt och Trav samt Allmänt intryck (tre delpoäng amt avdrag för fel). Genomsnittet av 5x max 10 poäng/5 ger slutbedömning.

Klass

Kategori

Lipizzaner

Klass 38a


Delklass till Brukschampionat

Tömkörning 4 - 5-åringar

Klass 38b


Delklass till Brukschampionat

Tömkörning 6 år och äldre

Klass 39a


Delklass till Brukschampionat

Långa tyglar 4 - 5-åringar

Klass 39b


Delklass till Brukschampionat

Långa tyglar 6 år och äldre 1. Avelsvärdering

Efter genomförd individprövning antingen på plats eller med presenterat underlag genomför avelsvärderingsnämnden
avelsvärderingen genom att tilldela hästen en avelsvärdeklass.

Individer som genomfört godkänd avelsvärdering tilldelas avelsvärderosett enligt följande:

Avelsvärdeklass

Rosett

ELIT

Blå-gul

A

Blå

AB

Gul

B

Röd


 1. Utställningsklasser

Ingår ej i individprövningen/avelsvärderingen. Baseras på resultat av exteriörbedömningen
på utställningsprotokollet. Vid tillräckligt antal startande hästar kan följande utmärkelser utdelas. Ingen avgift för att delta. Vid lågt antal startande hästar av hög kvalitet slås alla ihop. Prisrosett samt bedömningsprotokoll delas ut till samtliga deltagande hästar. Klassvinnare tilldelas SLF:s hederspris.

Bästa föl

Domarens beslut

Bästa Unghäst (sto, hingst, valack) 1 - 4 år

Domarens beslut

Bästa Sto

Domarens beslut

Bästa Valack

Domarens beslut

Bästa Hingst

Domarens beslut

Bästa Galopp

Domarens beslut

Best In Show Reserv Best In Show

Av domaren utvalda hästar i exteriörklasserna (guldhästar). Kvalitetskrav och minimiantal startande finns.

Bästa Handler

Domarens beslut


 1. Championatsklasser

För lipizzaner registrerade i SLF. Hästen är automatiskt anmäld om den är anmäld till tre moment (varav minst 1
uppsuttet moment samt exteriör).

Kategori

Regler för Lipizzaner


Brukschampionat
4-åriga hästar och äldre som genomfört exteriörbedömning, uppsutten hoppning, gångartsbedömning under ryttare, tömkörning eller långatyglar. Vid lika poäng/placering i brukschampionatet är bruksegenskaperna/talangbedömningen utslagsgivande gentemot exteriörbedömningen.

Championatstitel utdelas även om bara en startande finns.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER LIPIZZANER VID VISNING AV HÄST

Utrustning för häst och ryttare vid bedömningarna

Hästar 1 år och äldre visas i träns! Betsling enligt SvRF Tävlingsreglemente (TR). (v. g. obs. vad som gäller för respektive ålder). Frambenskydd/damasker godkända enligt TR är tillåtna endast vid galopp i frihet, löshoppning och uppsutten hoppning. Funktionell klädsel för visare samt godkänd ridhjälm vid all visning. I ridklasser klädsel enligt Svenska
Ridsportförbundets TR för regional hoppning och dressyr.

VID RIDBARHETSPROV, HOPPNING OCH LYDNADSPROV I CHAMPIONATSKLASSERNA

Ridbarhetsprov

Ekipaget rider enligt domarens anvisningar enligt SLF:s protokoll eller dressyrprogram
LB:1 2019. Bedömning av ridbarhet under ryttare görs på 4 bedömningsgrupper: Skritt, Trav, Galopp samt Allmänt intryck. Uppläsning av hur dressyrprogrammet ska ridas kan ske på begäran. Bedömning sker på samma protokoll som vid ridbarhetsprovet. Utrustning och reglemente: Enligt SvRF TR.

Löshoppning


Bedömningen sker enligt domarens anvisning företrädesvis enligt SWB:s Bedömningsreglemente
för Unghästtest 2019. Löshoppningens utförande anpassas av domaren efter hästens förmåga. Domaren kan avbryta provet om hästen är dåligt förberedd.

Hoppning

Hindren rids efter domarens anvisningar. Hindrens höjd och bredd ändras av domaren efter
hästens förmåga. Exempel på hinder som kan förekomma vid bedömningen är hoppning över 3 stycken hindertyper (stigsprång, Koppelräck och oxer). Hoppbana byggs enligt domarens anvisning i enlighet med SWB:s bedömningsreglemente för uppsutten hoppning. Hinderhöjder: 60 - 120 cm .

Utrustning och reglemente: Enligt SvRF TR.

Tömkörning:

Program som innehåller: skritt, fri och samlad, serpentiner, trav på 20 meters volt, dubbel-longering, galopp på 20 meters volt dubbel-longering, halt och ryggning.

Utrustning: Träns eller kapson, långa tömmar 12 meter eller längre, tömmarna får vara delade, kör eller tömkörningsgjord, piska om man vill, tömmarna ska löpa genom de övre ringarna i gjorden. Hjälm.

Långa Tyglar Dressyr: 

Program som innehåller: skritt, fri och samlad, trav, trav på 10 meters volter, serpentiner, halt och ryggning. 

Utrustning: Träns eller kapson, långa tyglar som i längd är avsedda för långa tyglar, anpassade för hästen och ej för långa, piska om man vill. Hjälm.

 Regler: "Ryttaren" får ej springa.

INFORMATION RÖRANDE POÄNG, BEDÖMNINGSMOMENT, ROSETTER OCH UTMÄRKELSER

Plaketter och priser

Plaketter och rosett tilldelas deltagarna enligt uppnådd poängskala. För deltagande i championat krävs uppsutten hoppning och gångarter under ryttare förutom visning vid hand. Hästar som kan tilldelas avelsvärdeklass B, AB, A och ELIT erhåller rosettvalör enligt ASHR Avelsprogram för Lipizzaner.

Bedömningsmoment

Visning vid hand. Individprövning och utställning.

Bedömning av:

1.
Typ

2.
Huvud, hals och bål

3.
Extremiteter och rörelsernas korrekthet

4.
Rörelsemekanik i skritt

5.
Rörelsemekanik i trav

6.
Rörelsemekanik i galopp (bedöms i frihet) - frivilligt utom för föl.

Löshoppning (frivilligt ingår ej i championatsklass)

Bedömning av:

7.
Teknik och förmåga (en siffra),

8.
Temperament och allmänt intryck i hoppning (en siffra),

Uppsutten hoppning

Genomsnittspoäng av följande 4 moment.

Bedömning av:

9.
Teknik

10.
Temperament

11.
Harmoni och gångarter

12.
Allmänt intryck

Gångarter/Dressyrprogramridning

Genomsnittspoäng av följande 4 moment.

Bedömning av:

13.
Skritt

14.
Trav

15.
Galopp

16.
Allmänt intryck

Ridprov

Godkänt/ej godkänt

Tömkörning/Långa tyglar

Genomsnittspoäng av följande 3 moment.

Bedömning av:

17.
Skritt

18.
Trav

19.
Allmänt intryck


Särskilda regler:

56-registrerade hästar kan visas för bedömning och bli klassvinnare och bli korade till Bästa föl, Bästa Unghäst, Bästa Sto, Bästa Valack, Bästa Hingst, Best In Show eller Reserv-BiS

56-9000-registrerade hästar kan visas för bedömning och bli klassvinnare men kan inte gå
vidare till korande av ovanstående utmärkelser.

Häst som inte är registrerad i SLF (exempelvis importerad eller registrerad i lipizzaner i något
av våra grannländer Danmark, Norge eller Finland) är välkommen att delta på utställningen men måste innan anmälan tilläggsregistreras i något av ASHR: register för lipizzaner. För att detta ska kunna vara möjligt ska en komplett ansökan om registrering vara inlämnad till registrator senast 2021-05-30, dvs tre veckor innan anmälningstiden går ut.

Kvalitetsklasser

För avelsvärdering av ston (B, A, AB, ELIT). Hästen tilldelas en premieringsrosett motsvarande bokstav. Vid stambokföringen erläggs en avgift. Hästen erhåller då ett diplom med stamboksnummer.

SLF- Kvalitetsklass Rosett/Plakett* 50-poängsskala 60-poängsskala

Klass I Guld 38-50,0 poäng 45-60,0 poäng

Klass II Silver 35-37,9 poäng 42-44,9 poäng

Klass III Brons 30-34,9 poäng** 41-41,9 poäng**

*
Angiven rosett och/eller plakett-valör delas ut istället för angivna rosettvalörer i " ASHR Avelsprogram för lipizzaner"


Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång